تاریک خانه

دوشنبه 19 آبان‌ماه سال 1382 ساعت 05:39 ق.ظ

تو آزادی !

می گوید : تو آزادی !
تو آزادی در اینجا هر چه می خواهی بکنی !

فکر کنی ، به هر چه اطرافت می بینی
قدم بزنی ، در محدوه چند متری این اتاق
غذایت را انتخاب کنی ، از غذاهایی که به تو می دهیم
بخوانی ، هر کتابی را که اینجا می یابی
بنویسی ، از هرچه اینجا می بینی
حتی فریاد بزنی ، اما طوری که صدایت از اینجا فراتر نرود
...
و همینطور آزادی نفس بکشی ، البته اگر اکسیژنی یافتی  ...