تاریک خانه

پنج‌شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1382 ساعت 10:55 ب.ظ

بی هدف

هوا گرما را با سرما به آرامی تعویض می کند.
زمان به سرعت فصل ها را می چرخاند.
نوزادان جیغ کشیدن را فراموش می کنند و متفکر می شوند.
بزرگان از تفکر متنفر می شوند.
مسافران با جیغ بدرقه می شوند.
قبرها تمام می شوند.
چشمه ها خشک می شوند.
و سرانجام همه چیز تمام خواهد شد
و من هیچ گاه طعم آن بوسه را نخواهم فهمید...